Od prosince roku 2011 ZOPOS Přestavlky a. s. rozšířil své portfolio o výrobu elektrické energie a tepla z bioplynu. Bioplyn vzniká v bioplynové stanici od firmy agriKomp, jsou instalovány tři kogenerační jednotky značky Schnell o celkovém instalovaném výkonu 750 kW, které spalují bioplyn vznikající několikastupňovou anaerobní fermentací.

Bioplynová stanice

Bioplynová stanice Svídnice

V bioplynové stanici se kromě rostlinných substrátů zpracovává také vysoký podíl odpadů z živočišné výroby. Zásadně se tak omezily nepříznivé účinky aplikace těchto statkových hnojiv. Bioplynová stanice má na vstupu, ale i výstupu úzké napojení na živočišnou výrobu. Zejména na mléčnou farmu Svídnice. Odpadní teplo je využíváno pro ohřev teplé užitkové vody mycí linky na stroje, ohřev TUV v prostorách dojírny a sociálního zázemí farmy. Odpadním teplem je vytápěna mycí linka, prostory dojírny, dílny a sociální zázemí. Dále je nainstalován výměník pro dosoušení komodit teplým vzduchem.

Digestát jako výstup z celého procesu je bez další úpravy (bez separace) použit jako cenné hnojivo s vysokým přísunem NPK živin zpět na naše pozemky.