Pásový kombajn CLAAS LEXION 8700

Hlavním úkolem rostlinné výroby je zabezpečení krmných surovin pro naši rozsáhlou živočišnou výrobu a bioplynovou stanici. Jedinou naší tržní plodinou je řepka olejka. Firma ZOPOS a.s. v současnosti obhospodařuje celkem 1920 ha zemědělské půdy, z čehož je 1442 ha orné půdy. Zbytek zaujímají trvalé travní porosty. Na orné půdě pěstujeme pšenici ozimou, ječmen ozimý, řepku olejnou, obilniny na GPS, vojtěšku, kukuřici na siláž, intenzivní travní směsi a v menší míře brambory.

Při výrobě využíváme moderní technologie. Používané technologie a obnova strojového parku se uskutečňují s ohledem na udržení půdní úrodnosti a snahu zvyšovat produktivitu práce. Současně je snaha aplikovat co nejvíce prvků precizního zemědělství. Používáme GPS navigace pro setí, přípravu, aplikaci pesticidů i hnojiv. Využíváme systém variabilního hnojení a  polní analýzy aplikovaných statkových hnojiv.

Pásový traktor John Deere s podrývákem BEDNAR
Aplikátor kejdy CLAAS XERION s návozní cisternou

Náš strojový park, zabezpečující chod rostlinné výroby, mimo jiné tvoří dva těžké traktory Fendt 936 a John Deere 8335R, dva traktory Fendt Favorit 819, jeden traktor New Holland TM 190, dva traktory New Holland T7050, traktor New Holland T7.270, dva traktory Zetor Forterra 135, jeden traktor John Deere 6920, dvě sklízecí mlátičky ClaasLexion 550, řezačku Claas Jaguar 840, samochodný postřikovač Tecnoma Laser, 2 manipulátory Manitou MLT 845-120 a ostatní samochodné stroje. Z přípojných zařízení a strojů je to pak 4x výměnný systém MEGA, 2 x kejdovač Zunhammer, čelní a zadní žací mačkač Pöttinger, dvoukřídlý zadní mačkač KUHN, tři rozmetadla RA-140, podmítač Hurikane HX600, secí stroj Väderstadt Rapid, dva kompaktory Farmet, kompaktor BEDNAR SWIFTER, hloubkový kypřič BEDNAR TERRALAND, nahrabovač ClaasLiner 3000, dvě rozmetadla průmyslových hnojiv Bogballe, lis hranatých balíků New Holland a další nezbytné stroje pro plynulou výrobu rostlinných komodit.