Ředitel: Ing.Zbyněk Myšák

mail: zmysakzavináčzopos.cz        tel.:494 539 772

Ekonom: Ing.Veronika Myšáková

mail: vmysakova@zopos.cz           tel.:+42 0604 603 913

 

Živočišná výroba:

Zootechnik chovu skotu – výživář, VKS: Štefan Kišš

mail:kiss@zopos.cz                                   mobil:+420 601 353 529

Zootechnik chovu skotu – mléčná farma Svídnice: Ing. Šárka Jindrásková

mail:jindraskova@zopos.cz                     mobil:+420 608 052 404

Zootechnik chovu skotu – mladý skot: Ing. Jaroslav Valenta

mail:valenta@zopos.cz                             mobil:+420 724 945 468

Zootechnik chovu prasat: Zdena Horáková

mail:horakova@zopos.cz                         mobil:+420 603 200 089

Mechanizátor: Pavel Charvát

mail:charvat@zopos.cz                            mobil:+420 775 107 746

Rostlinná výroba – agronom: Ing.Vojtěch Kvasnička

mail:kvasnicka@zopos.cz                        mobil:+420 601 385 705

Finanční účtárna: Eva Charvátová

mail:charvatova@zopos.cz   tel.:494539773

Finanční účtárna: Bc.Adéla Bezdíčková Dis.

mail:bezdickova@zopos.cz   tel.:494539777

Mzdy a fakturace: Bc.Adéla Bezdíčková Dis.

mail:bezdickova@zopos.cz   tel:494539779

Evidence pozemků – odkup a pronájem půdy: Alena Vilímková

mail:vilimkova@zopos.cz   tel:494539779,          mobil:+420 725 561 873

Sklad náhradních dílů, evidence zvířat: Romana Matějková

mail:matejkova@zopos.cz  tel.:494539791          mobil:+420603290707