V letech 2012 – 2014 prošla firma ZOPOS Přestavlky a.s. významnou restrukturalizací, kdy byl generálně zrekonstruován areál v Krchlebách, kde bylo dříve jedno ze středisek RV a zahradnictví. Zahradnictví bylo zrušeno a v původním areálu bylo vybudováno středisko, kde byla na jedno místo centralizována administrativa, vedení společnosti, celý úsek rostlinné výroby, úsek údržby a sklad náhradních dílů. Touto centralizací z původních 4-5 míst došlo k významné úspoře provozních nákladů a významnému zlepšení organizace práce. Neefektivní prostory v Přestavlkách byly prodány.