Živočišná výroba
Krmný vůz TRIOLIET

Významnou roli pro hospodaření naší společnosti sehrává živočišná výroba s vyrovnaným postavením chovu prasat a chovu skotu, kde spotřebováváme především produkci naší rostlinné výroby. Pro úspěšné fungování těchto odvětví naší výroby sehrává významnou roli míchárna krmiv ve Svídnici, která zabezpečuje výrobu levných a kvalitních krmných směsí. Investice firmy v posledních letech směřují především do budování Mléčné farmy ve Svídnici, kde roste ucelený komplex pro chov našich červenostrakatých dojnic a ostatních kategorií skotu. V rámci této investice byla vybudována hala pro 445 ks dojnic, hala pro pro 150 ks dojnic či vysokobřezích jalovic, nová dojírna “side by side” s 28 dojícími místy a byla rozšířena skladovací kapacita na kejdu o třetí skladovací jímku s kapacitou 3 800 m3. Dále byla zrekonstruována část starého kravína na porodnu pro 50 ks s přiléhající malou dojírnou pro otelené, teletník pro 200 ks nejmenších telat a sklad slámy a sena. Areál je nově vybaven vodojemem  s dvoudenní zásobou vody pro celý areál. Celý komplex je na vstupu i výstupu funkčně propojen s bioplynovou stanicí. Základem strojního vybavení firmy je samojízdný krmný vůz TRIOLIET 20.

Chov skotu

Chov skotu
Chov skotu

Na úseku chovu skotu chováme české strakaté plemeno s užitkovostí kolem 19,5 l/ks/den. Průměrné stavy krav v základním stádu se pohybují kolem 590 ks a ročně tak vyprodukujeme přes 3 800 000 l syrového kravského mléka. Kromě produkce čerstvého kravského mléka je druhou naší komoditou hovězí maso. Konkrétně výroba jatečných býků vykrmovaných do váhy kolem 700 kg živé hmotnosti. Okrajově též realizujeme prodej plemenných jalovic. Chov skotu provozujeme na čtyřech farmách – Svídnice (mléčná farma, OMD a teletník), Chleny (teletník), Borovnice (odchov jalovic) a Lhoty u Potštejna (výkrm býků).

Chov prasat

Chov prasat
Chov prasat

Odvětví chovu prasat ve firmě ZOPOS Přestavlky a.s. zaznamenalo v posledních několika letech opačný vývoj, než byl trend tohoto sektoru v rámci celé ČR. I přes nemalé problémy, doprovázející výrobu vepřového masa, lze hodnotit přínos tohoto úseku pro ekonomiku firmy jako ryze pozitivní. Hlavními důvody úspěchu jsou především nemalé investice do staveb a technologií v letech 2000 – 2010, nadprůměrná užitkovost v rámci ČR, vysoká produktivita práce, uzavřený obrat stáda a vlastní míchárna krmiv. Nyní však již další setrvání tohoto odvětví v naší firmě bude stát před rozhodnutím dalších investic, které budou nezbytné pro udržení či zvýšení užitkovosti. Průměrné stavy prasnic se v posledních letech stabilizovaly na úrovni kolem 380 ks při užitkovosti přes 28 – 29 selat na prasnici a rok. Roční produkce přesahuje 1 000 000 kg živé hmotnosti vepřového. Chov prasat realizujeme na pěti farmách – Vrbice (UCH prasnic), Borovnice (ŠCH, RCH a UCH prasnic), Svídnice (výkrm), Kozodry (výkrm) a Kostelecká Lhota (výkrm).