Chov prasat

Chov prasat
Chov prasat

Odvětví chovu prasat ve firmě ZOPOS Přestavlky a.s. zaznamenalo v posledních několika letech opačný vývoj, než byl trend tohoto sektoru v rámci celé ČR. I přes nemalé problémy, doprovázející výrobu vepřového masa, lze hodnotit přínos tohoto úseku pro ekonomiku firmy jako ryze pozitivní. Hlavními důvody úspěchu jsou především nemalé investice do staveb a technologií v letech 2000 – 2010, nadprůměrná užitkovost v rámci ČR, vysoká produktivita práce, uzavřený obrat stáda a vlastní míchárna krmiv. Nyní však již další setrvání tohoto odvětví v naší firmě bude stát před rozhodnutím dalších investic, které budou nezbytné pro udržení či zvýšení užitkovosti. Průměrné stavy prasnic se v posledních letech stabilizovaly na úrovni kolem 380 ks při užitkovosti přes 28 – 29 selat na prasnici a rok. Roční produkce přesahuje 1 000 000 kg živé hmotnosti vepřového. Chov prasat realizujeme na pěti farmách – Vrbice (UCH prasnic), Borovnice (ŠCH, RCH a UCH prasnic), Svídnice (výkrm), Kozodry (výkrm) a Kostelecká Lhota (výkrm).