Chov skotu

Chov skotu
Chov skotu

Náš chov se historicky zakládá na produkci mléka a masa. Chováme přibližně 1900 ks zvířat na pěti střediscích. Centrálním střediskem je mléčná farma Svídnice, kde se nachází produkční stádo 700 dojnic plemene ČESTR s uzavřeným obratem, na která navazuje odchov telat do přibližně 4. měsíce stáří.

Mléčná užitkovost se pohybuje přes 9000 litrů na normovanou laktaci. Roční produkce prodaného mléka na farmě je přes 6.mil. litrů, v Q kvalitě s obsahem tuku přes 4 % a obsahem bílkoviny přes 3,5 %.

Odchov jalovic je situován do středisek v Borovnici a Rájci. Na středisku v Borovnici odchováváme mladé jalovičky do věku 12. měsíců, které následně přesouváme na středisko Rájec, kde se zapouští. Následně vysokobřezí jalovice vracíme zpět do produkčního stáda ve Svídnici nebo je prodáváme. Převážně do zahraničí.

Jsme také producentem masa z vlastních zvířat, a to především býků. Výkrm býků realizujeme ve středisku Chleny a Lhoty u Potštejna. Do Chlen se naskladňují mladí býčci ve věku zhruba 4 měsíců a následně ve věku jednoho roku se přesouvají do výkrmny býků ve Lhotách u Potštejna. Odtud býky prodáváme v jateční hmotnosti min. 700 kg na obchodní účely a také pro vlastní výrobnu masných výrobků a prodej masa pod názvem Chlenské maso.

 

Naše farmy:   SVÍDNICE

BOROVNICE

RÁJEC

CHLENY

LHOTY U POTŠTEJNA.