Chov skotu

Chov skotu
Chov skotu

Na úseku chovu skotu chováme české strakaté plemeno s užitkovostí kolem 19,5 l/ks/den. Průměrné stavy krav v základním stádu se pohybují kolem 590 ks a ročně tak vyprodukujeme přes 3 800 000 l syrového kravského mléka. Kromě produkce čerstvého kravského mléka je druhou naší komoditou hovězí maso. Konkrétně výroba jatečných býků vykrmovaných do váhy kolem 700 kg živé hmotnosti. Okrajově též realizujeme prodej plemenných jalovic. Chov skotu provozujeme na čtyřech farmách – Svídnice (mléčná farma, OMD a teletník), Chleny (teletník), Borovnice (odchov jalovic) a Lhoty u Potštejna (výkrm býků).