Projekt PRV 5.kolo – Modernizace farem pro skot

V rámci 5.kola Programu rozvoje vekova jsme vybudovali novou stáj pro 307 ks jalovice na bezstelivové technologii a přiléhající jímku na kejdu v novém areálu v Rájci v místě původního brownfilds.