Po více jak jednoleté intenzivní výstavbě byla v září 2016 plné zprovozněna Mléčné farma Svídnice. Jedná se o ucelený komplex chovu dojnic i dalších kategorií skotu s oboustrannou návazností na bioplynovou stanicí. Použity jsou nejmodernější technologie doplněné moderními stroji v čele se samochodným krmným vozem TRIOLIET TRIOTRAC. Nemenší důraz byl kladen na vzhled a ozelenění areálu.

Mléčná farma Svídnice
Mléčná farma Svídnice
Otevření nové Mléčné farmy Svídnice