Prodej vepřových půlek a živých prasat za zvýhodněné ceny.

Objednávky vepřové půlky – paní Jitka Malá, tel.: 733 602 210, e-mail: mala@zopos.cz

Objednávky živá prasata- paní Zdena Horáková, tel.: 603 200 089, e-mail: horakova@zopos.cz

Cena vepřové půlky 45,- Kč/kg vč. DPH

Cena za živé prase platná od 1.2.2016 31,-Kč/kg vč. DPH za kg ž.hm.

Prodej jatečných prasat od 13.6.2016