Prodej obilí  je uskutečněn v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin na váze POLI Přestavlky a.s. v Přestavlkách u paní Kaplanové tel.: 739 163 741. V případě nepřítomnosti probíhá prodej přímo na sile POLI. Ceny platné od 1.4.2014.

Aktuální ceny:

  • pšenice krmná – 480,- Kč/q vč. DPH
  • ječmen ozimý – 450,- Kč/q vč. DPH
  • pytel – 12,- Kč/ks vč. DPH

Pytle použité při výdeji obilí u ZOPOS Přestavlky a.s. možno vrátit. Výdej obilí na posklizňové lince. Ceny platí pouze pro maloodběr.

Prodej obilí 1.4.2014