V rámci 3.kola Programu rozvoje venova 2014-2020 jsme ralizovali částečnou rekonstrukci hrazení na výkrmně prasat Forberk a rekonstrukci technologie čerpání a míchání kejdy na této farmě v Kostelecké Lhotě.

 

 

Projekt PRV 3.kolo – Výkrm prasat Kostelecká Lhota