Prodej obilí je uskutečněn v pracovní dny od 7.00 do 15.30 hodin na váze POLI Přestavlky a.s. u p.Kaplanové (tel. 739 163 741). V případě nepřítomnosti přímo na sile POLI v Přestavlkách.

Aktuální ceny:

Pšenice krmná                     480,- Kč/q vč. DPH

Ječmen ozimý                      460,- Kč/q vč. DPH

Pytel                                         13,- Kč/ks vč. DPH

Pytle použité při nákupu u ZOPOS Přestavlky a.s. možno vrátit.

Výdej obilí na posklizňové lince.

Ceny platné pouze pro maloodběr.

DROBNÝ PRODEJ OBILÍ NA MALOODBĚR OD 1.12.2018